Wednesday, September 15, 2010

心肝宝贝

天是那么大
啊 人是那么多
偏偏让我遇见你
你是那么真 啊 你是那么好
我曾怀疑我在做梦
不再一个人 啊 心事有人听
漫漫长夜在一起
和你说着心 啊 海边迎着风
只要有你我就安心

你是我的心肝宝贝
爱你爱到无路可退
这一辈子都不后悔
陪你上山下海
陪你黑夜白天
快乐伤悲都无所谓

你是我的心肝宝贝
爱你爱到掏心掏肺
希望你也真心相对
我要为你干杯
我要为你喝醉
因为你是我的宝贝

~ 希望你看得见 ~
* Shereen *

No comments:

Post a Comment

Nuffnang